PREZENTARE

Cabinetul de avocatură “Carmen D. Lazăr” este înregistrat la Baroul Bucureşti.

Avocat titular este Carmen Lazăr, înscris în Baroul Bucureşti în anul 1992, definitiv din 1994.

Cabinetul a fost înfiintat în anul 1997 prin decizia nr.654 şi îşi desfasoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, ale Statutului şi Codului deontologic profesional al avocaţilor.

Beneficiind de experienţa avocatului titular, activitarea acestui cabinet este caracterizată de profesionalism si corectitudine fiindcă se doreşte a se veni în întampinarea problemelor clienţilor prin abordarea lor competentă, prin studierea legislaţiei în continuă schimbare, a jurisprudenţei, prin raportare la activitatea instanţelor de judecată şi nu in ultimul rând ţinand cont de concurenţa în domeniu.

Experienţa acumulată, contactul permanent cu teoria si practica judiciară sunt concretizate prin rezultatele obţinute dar şi prin respectarea anumitor principii:

PROFESIONALISM

Studierea temeinică a cauzelor incredinţate permite o abordare corectă şi serioasă a problemelor juridice ridicate de acestea.


CONFIDENTIALITATE

Acest principiu, caracteristic practicii avocaţiale este respectat cu stricţete, fiind deosebit de relevant în stabilirea unei bune relaţii de colaborare avocat-client.


RESPONSABILITATEA FATA DE CLIENT

Este unanim acceptat faptul ca avocatul trebuie să informeze în mod corect clientul despre posibilitaţile pe care le are privind câstigarea procesului, costurile pe care le implica acesta, durata în timp, caile de atac şi alte aspecte care, cumulate, influenţează în luarea oricarei decizii privind declanşarea unui proces. because IT counts :: outsourceIT.ro